فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1068 - نماز واجب و مستحب، پنجاه و یک رکعت

قال علی - علیه السلام -:
قال الله تعالی لنبیه - صلی الله علیه و آله - و کانت الامم السالفة قد فرضت علیهم خمسین صلوة فی خمسین وقتاً، و هی من الاصار التی کانت علیهم فرفعتها عن امتک و جعلتها خمساً فی خمسه اوقات و هی احد و خمسون رکعة، و جعلت لهم اجر خمسین صلوة؛
از امیرالمؤمنین (ع) روایت شده، که خداوند به رسولش فرمود: این برای پیشینیان پنجاه نماز در پنجاه وقت واجب کرده بودم و این یکی از مشکلاتی بود که امم سابقه داشتند ولی این بار را از دوش تو برداشتم، و به جای آن، پنج نماز، در پنج وقت برای شما قرار دادم که این پنج نماز در پنج نوبت (مجموعاً واجب و مستحب آن) پنجاه و یک رکعت است و ثواب پنجاه نماز را دارد. (جامع احادیث الشیعه، ج 4، ص 40)

1069 - تقرب به سوی خدا

قال عیسی - علیه السلام -:
یقول الله تعالی: بالفرائض ینجومنی عبدی و بالنوافل یتقرب الی عبدی؛
خداوند می فرماید: بنده من با ادای فرایض از (کیفر) من نجات می یابد، و با به جا آوردن نوافل به من تقرب پیدا می کند.
(محجةالبیضاء، ج 1، ص 398)

1070 - آثار زیاد نماز خواندن

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اکثرکم ازواجاً فی الجنة اکثرهم صلوة فی الدنیاء؛
کسانی که در دنیا زیاد نماز می خوانند، در بهشت همسران زیاد خواهند داشت.
(مستدرک الوسائل، ج 1 ص 175)