فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1062 - تأثیر نماز مستحبی

قال موسی بن جعفر - علیه السلام -:
صلوة النوافل قربان الی الله لکل مؤمن؛
نمازهای مستحبی هر مؤمنی را به خداوند متعال نزدیک می نماید.
(تحف العقول، ص 297)

1063 - اکتفا به واجبات

عن الحسن العسکری - علیه السلام -:
ان للقلوب اقبالا و ادباراً فاذا اقبلت فاحملوها علی النوافل و اذا ادبرت فاقصروها علی الفرائض؛
به درستی که قلب گاهی آماده و گاهی خسته است، زمانی که قلب شما آمادگی داشت و با نشاط و سرحال بود، آن را به انجام نوافل وادارید، و زمانی که خسته بود، به واجبات اکتفا کنید.
(مستدرک الوسائل، ج 1، ص 177)

1064 - شیعه علی و کثرت نماز

قال الباقر - علیه السلام -:
انما شیعة علی کثیرة صلاتهم، کثیرة تلاوتهم للقرآن؛
شیعیان و پیروان خط علی زیاد نماز می گزارند، و زیاد تلاوت قرآن می کنند.
(صفات الشیعه، ص 436)