فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1058 - اهمیت نماز مستحبی

حدیث قدسی:
ما تقرب العبد الی بشی ء افضل مما افترضت علیه، و ان العبد لیتقرب الی بالنوافل حتی احبه؛
بهترین چیزی که بنده را به من نزدیک می کند، فرایضی است که بر او واجب گرانیده ام و بنده با به جای آوردن نافله به قدری به من نزدیک می شود که او را دوست دارم.
(اصول کافی، ج 1، ص 352)

1059 - نماز و رفع حاجت

قال الصادق - علیه السلام -:
اذا اردت حاجة فصل رکعتین وصل علی محمد و آل محمد و سل تعطه هنگام حاجت، دو رکعت نماز بخوان و بر پیغمبر و آل او درود فرست و حاجتت را بخواه که به تو داده می شود.
(فروع کافی، ج 3، ص 479)

1060 - انجام نماز پیش از واجب

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
یا اباذر! ایما رجل تطوع فی کل یوم و لیلة اثنتی عشرة رکعة سوی المکتوبة کان له حقاً واجباً بیت فی الجنة؛
ای ابوذر! هر مردی که در شبانه روز - غیر از نمازهای واجب - دوازده رکعت نماز بگزارد خداوند خانه ای در بهشت به او خواهد داد.
(مکارم الاخلاق، ص 461)