فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

92 - مداومت کردن در نماز

الذین هم علی صلاتهم دائمون؛
آنها که نمازها را پیوسته به جا می آورند.(1)
(سوره معارج، آیه 23)

احادیث

1056 - تکمیل نماز واجب با نماز مستحبی

قال الباقر - علیه السلام -: