فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

فصل نوزدهم: اهمیت نمازهای مستحبی

آیه:

92 - مداومت کردن در نماز

الذین هم علی صلاتهم دائمون؛
آنها که نمازها را پیوسته به جا می آورند.(1)
(سوره معارج، آیه 23)