فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1052 - عید و شب زنده داری

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -::
من احیا لیلة العید لم یمت قلبه یوم تموت القلوب؛
کسی که شب عید را (با خودت) احیا بدارد، روزی که همه دلها می میرند دل او زنده خواهد بود.
(وسائل الشیعه ج 5، ص 139)

1053 - روز عید و نماز جماعت

عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من لم یشهد جماعة الناس یوم العید، فلیغتسل و لیطیب بما وجد ولیصل وحده کما یصلی فی الجماعة؛
کسی که نمی تواند روز عید در نماز و اجتماع مردم حضور یابد، غسل کند و خود را به هر مقدار عطری که در دسترس او است، خوشبو، نماید و نماز عید را همان گونه که در جماعت می خوانند بخواند.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 115)

1054 - خطبه نماز عید

قال الرضا - علیه السلام -:
انما جعلت الخطبة فی یوم الجمعة فی اول الصلاة و جعلت فی المعیدین بعد الصلاة، لان الجمعة امر دائم و یکون فی الشهور و السنة کثیراً، و اذا کثر علی الناس ملوا و ترکوا و لم یقیموا علیها و تفرقوا. عنه والعید انما هو فی السنة مرتین و هو اعظم من الجمعه و الزحام فیه اکثر و الناس فیه ارغب، فان تفرق، بعض الناس بقی ء عامتهم؛
به این دلیل خطبه نمازهای جمعه قبل از نماز و خطبه های عید پس از نماز ایراد می شود که نماز جمعه در طول ماه و سال زیاد تکرار می شود و به همین دلیل مردم از حضور در تمام مراسم و همه بخش های آن خسته می شوند و برای شنیدن خطبه ها نمی شینند، اما نماز عید در طول سال دو بار برگزار می شود و ازدحام و حضور مردم نیز در آن بیشتر، و مردم برای شرکت در آن مشتاق ترند و اگر تعدادی هم بعد از نماز متفرق شوند، اکثریت آنان خواهند ماند.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 112)