فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1051 - نماز برای میت

عن الصادق - علیه السلام - قال:
ینبغی لاولیاء المیت منکم ان یؤذنوا اخوان المیت بموته، فیشهدون جنازته و یصلون علیه و یستغفرون له، فیکسب لهم الاجر و یکسب لمیته الاستغفار؛
سزاوار است که اولیای میت دیگران را از مرگش با خبر کنند تا آنان در تشیع جنازه او حاضر شوند و بر پیکرش نماز گزارند، و برای او طلب غفران کنند و در این صورت برای آنان پاداش و برای میت آمرزش منظور می گردد.
(میزان الحکمه، ج 9ص 268)

1052 - عید و شب زنده داری

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -::
من احیا لیلة العید لم یمت قلبه یوم تموت القلوب؛
کسی که شب عید را (با خودت) احیا بدارد، روزی که همه دلها می میرند دل او زنده خواهد بود.
(وسائل الشیعه ج 5، ص 139)

1053 - روز عید و نماز جماعت

عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
من لم یشهد جماعة الناس یوم العید، فلیغتسل و لیطیب بما وجد ولیصل وحده کما یصلی فی الجماعة؛
کسی که نمی تواند روز عید در نماز و اجتماع مردم حضور یابد، غسل کند و خود را به هر مقدار عطری که در دسترس او است، خوشبو، نماید و نماز عید را همان گونه که در جماعت می خوانند بخواند.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 115)