فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

احادیث:

1042 - پاداش نماز نشسته

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -
صلوة القاعد علی النصف من صلوة القائم؛
پاداش نماز نشسته، نصف نماز ایستاده است.
(شهاب الاخبار، ص 87)

1043 - نماز سواره

قال عن فیض بن مطر:
دخلت علی ابی جعفر و انا ارید ان اساله عن صلوة اللیل فی المحمل قال: فابتد أنی فقال: کان رسول الله - صلی الله علیه و آله - یصلی علی راحلته حیث توجهت به؛
خدمت حضرت باقر (ع) رسیدم تا درباره خواندن نماز شب در کجاوه سؤال کنم، اما حضرت پیش از سؤال، فرمود: پیغمبر (ص) نماز (نافله) خود را بر شتر می گذاشت، در حالی که شتر حرکت می کرد.
(اثبات الهداة، ج 5، ص 306)