فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

91 - نماز مسافر

و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوة؛
و هنگامی که سفر کنید گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید.
(سوره نساء، آیه 101)

احادیث:

1042 - پاداش نماز نشسته

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -
صلوة القاعد علی النصف من صلوة القائم؛
پاداش نماز نشسته، نصف نماز ایستاده است.
(شهاب الاخبار، ص 87)