فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1040 - نماز در دوران جوانی

قال الباقر - علیه السلام -:
یا باغی العلم! اصل قبل لا تقدر، علی لیل و لا نهار تصلی فیه؛
ای طالب علم! نماز را به پادار، قبل از آن که پیری و سستی فرا رسد، که آن وقت قدرت نمازگزاردن را نداری و برای تو میسر نیست (و شاید اشاره به پس از مرگ باشد).
(بحارالانوار، ج 82، ص 227)

1041 - نماز در تاریکی

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما صلت امرأة صلوة احب الی الله من صلواتها فی اشد بیتها ظلمة؛
نمازی که زن در تاریکترین گوشه خانه خود به جا آورد، از همه نمازهای او نزد خداوند محبوبتر است.
(نهج الفصاحه، م 2558، ص 536)

فصل هیجدهم: انواع نماز