فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1037 - رفع مشکلات خانواده به وسیله نماز

الرسول - صلی الله علیه و آله - اذا اصاب اهله خصاصة: قوموا الی الصلوة و قال: بهذا أمر ربی؛
چون مشکلی به اهل خانواده می رسید (برای رفع آن) می فرمود: برخیزید نماز (مستحبی) بخوانید بعد فرمود: این دستور خدای من است. (قصارالجمل، ج 1، ص 386)

1038 - نمازگزاران برای دیگران حجت اند

فقال: یااسماعیل لا تنکر ذلک من اهل بیتک فان الله تبارک و تعالی جعل بکل بیت حجة یحتج بها علی اهل بیته فی القیامة فیقال لهم الم تروا فلانا فیکم، الم تروا هدیه فیکم، الم تروا صلاته فیکم الم تروا دینه فهلا اقتدیتم به فیکون حجة علیهم فی القیامة؛
حضرت فرمود: ای اسماعیل این جریان را از خانواده ات تازه مپندار (یعنی اختصاص به خانواده شما ندارد، خیلی ها گرفتارند). خدای تبارک و تعالی برای هر خاندانی حجتی قرار داده که به وسیله آن شخص، در روز قیامت بر سایر افراد خانواده احتجاج می کند، به آنان گفته می شود: آیا فلانی را در میان خود ندیدید؟ آیا رستگاری اش را ندیدید؟ آیا نمازش را ندیدید؟ آیا دینداری اش راندیدید؟ پس چرا بر او اقتداء نکردید؟ بنابراین، آن مؤمن بر آن اشخاص در روز قیامت، حجت باشد.
(روضه کافی، ج 1 ص 120)

1039 - آشنایی کودک با فرایض دینی

قال الصادق - علیه السلام -:
و اذا بلغ الغلام ثلاث سنین قل له سبع مرات لا اله الا الله ثم یترک حتی یتم له ثلاث سنین و سبعة اشهر و عشرون یوماً ثم یقال له قل: محمد رسول الله سبع مرات و یترک حتی یتم له اربع سنین ثم یقال له قل سبع مرات: صلی الله علی محمد و آل محمد ثم یترک حتی یأتی له خمس سنین ثم یقال له ایهما یمینک و ایهما شمالک، فاذا عرف ذلک حول وجهه الی القبله و یقال له: اسجد ثم یترک حتی یتم له ست سنین فیقال: صل و علم الرکوع و السجود حتی یتم له سبع سنین فاذا تمت له سبع سنین قیل له اغسل وجهک و کفیک فاذا غسلهما قیل له صل ثم یترک حتی یتم له تسع سنین فاذا تمت له علم الوضوء؛
هنگامی که کودک به سه سالگی رسید، او را وادار کن تا هفت مرتبه لا اله الا الله بگوید.
سپس او را آزاد بگذار تا سه سال و هفت ماه و بیست روزش تمام شود، وادارش کنید تا هفت مرتبه محمد رسول الله بگوید.
بعد او را آزاد بگذار تا چهار سال او تمام شود آن گاه او را به گفتن هفت مرتبه صلی الله علی محمد و آل محمد وادار کن.
پس او را آزاد بگذار تا هنگامی کنه پنج سالش تمام شد، آنگاه دست راست و چپش را به او یاد بده.
وقتی آن ها را شناخت، او را به سمت قبله بنشان، و به او بگو: سجده کن.
سپس او را تا شش سالگی آزاد بگذار.
و بعد از آن به او نماز خواندن و رکوع و سجود را یاد بده.
هنگامی که هفت سالش تمام شد، آنگاه به او بگو: دست و صورتت را بشوی و هنگامی که شست، به او بگو: نماز بخوان.
و بعد او را تا تمام شدن نه سالگی آزاد بگذار و سپس به او وضو را یاد بده.
(وسائل الشیعه، ج 15، ص 193، انوار نعمانیه، سید نعمت الله جزایری، ج 2 ص 193)