فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1031 - تشویق خانواده برای نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اطرفوا اهالیکم فی کل یوم جمعة بشیی ء من الفاکهة، حتی یفرحوا بالجمعة؛
روز جمعه برای خانواده خود میوه تازه بخرید، تا برای آمدن نماز خرسند گردند.
(مستدرک الوسائل، ج 6 ص 61)

1032 - تشویق فرزندان برای نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اشتروا لصبیانکم اللحم و ذکروهم یوم الجمعة؛
با سیاستهای تشویقی، اهمیت و روز جمعه را به فرزندانتان یادآوری کنید.
(مستدرک الوسایل، ج 6، ص 99)

1033 - درک نماز جمعه

قال الباقر - علیه السلام -:
الجمعة واجبة علی من ان صلی الغداة فی اهله ادرک الجمعة، و کان رسول الله - صلی الله علیه و آله - انما یصلی العصر فی وقت الظهر فی سائر الایام کی اذا قضوا للصلوة مع رسول الله - صلی الله علیه و آله - رجعوا الی رحالهم قبل اللیل و ذلک سنة الی یوم القیامة؛
نماز جمعه بر هر کس که نماز صبح را پیش خانواده خود خوانده و جمعه را درک کند، واجب است پیامبر در روزهای دیگر، نماز عصر را هم وقت ظهر می خواند تا وقتی با پیامبر نماز را به جا آوردند بتوانند قبل از شب به مناطق خود بروند و این تا روز قیامت سنت است.
(تهذیب، ج 3، ص 240)