فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1029 - بلند خواندن قرائت نماز شب

عن علی بن اسباط انه سأل ابا عبدالله - علیه السلام - عن رجل یقوم فی آخر اللیل یرفع صوته بالقرائة: قال: ینبغی للرجل اذا صلی باللیل ان یسمع اهله لکی یقوم النائم و یتحرک المتحرک؛
علی بن اسباط از امام صادق - علیه السلام - در مورد مردی که آخر شب برمی خیزد و صدایش را در قرائت بلند می کند پرسید: امام (ع) فرمود: شایسته است که انسان وقتی نماز شب می خواند، صدایش را به خانواده اش برساند، تا آن کس که خواب رفته بیدار شود و آن کس می خواهد حرکت کند (برخیزد) حرکت کند.
(بحارالانوار، ج 87، ص 209)

1030 - سه گروه از وجوب نماز جمعه معافند

قال علی - علیه السلام -:
الجمعة واجبة علی کل مؤمن الا الصبی، و المرأة والعبد والمریض؛
نماز جمعه بر هر فرد مؤمن واجب است، مگر بر کودک، زن، بنده و مریض.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 10)

1031 - تشویق خانواده برای نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اطرفوا اهالیکم فی کل یوم جمعة بشیی ء من الفاکهة، حتی یفرحوا بالجمعة؛
روز جمعه برای خانواده خود میوه تازه بخرید، تا برای آمدن نماز خرسند گردند.
(مستدرک الوسائل، ج 6 ص 61)