جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1027 - بیدار کردن اهل خانواده

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
رحم الله رجلا قام من اللیل فصلی و ایقظ امرأته فصلت، فان ابت نضح فی وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من اللیل فصلت و ایقظت زوجها، فان ابی نضحت فی وجهه الماء؛
خدا رحمت کند، مردی را که شب از خواب برخیزد و نماز شب بخواند و همسرش را نیز بر این عمل تشویق نماید، و اگر بیدار نشد (با اجازه قبلی او) به صورت وی آب بپاشد و او را بیدار کند و همچنین خدا بیامرزد زنی که در شب برخیزد و نماز شب بخواند و شوهرش را نیز بدین عمل وادار کند و اگر از جای برنخواست (با اذن قبلی او) آب به صورتش بپاشد، تا او را بیدار کند.
(میزان الحکمه، ج 5، ص 418)

1028 - سن وجوب نماز برای پسر

عن علی بن جعفر عن اخیه موسی - علیه السلام - قال:
سألته عن الغلام متی یجب علیه الصوم و الصلاة؟ قال: اذا راهق الحلم و عرف الصلوة والصوم؛
علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم (ع) پرسید: چه زمانی نماز و روزه برای پسر بچه واجب است؟ حضرت فرمود: وقتی به مرز تکلیف رسید، و نماز و روزه را شناخت.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 12)

1029 - بلند خواندن قرائت نماز شب

عن علی بن اسباط انه سأل ابا عبدالله - علیه السلام - عن رجل یقوم فی آخر اللیل یرفع صوته بالقرائة: قال: ینبغی للرجل اذا صلی باللیل ان یسمع اهله لکی یقوم النائم و یتحرک المتحرک؛
علی بن اسباط از امام صادق - علیه السلام - در مورد مردی که آخر شب برمی خیزد و صدایش را در قرائت بلند می کند پرسید: امام (ع) فرمود: شایسته است که انسان وقتی نماز شب می خواند، صدایش را به خانواده اش برساند، تا آن کس که خواب رفته بیدار شود و آن کس می خواهد حرکت کند (برخیزد) حرکت کند.
(بحارالانوار، ج 87، ص 209)