جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1025 - خواستن نماز از فرزند

قال الرضا - علیه السلام -:
یؤخذ الغلام بالصلاة و هوابن سبع سنین؛
چون پسر به هفت سالگی رسید، او را به خواندن نماز وادار کنید.
(وسائل الشیعه، ج 20 ص 229)

1026 - نماز متأهل

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
رکعتان من المتأهل خیر من اثنتین و ثمانین رکعة من العزب؛
دو رکعت نماز کسی که همسر دارد، بهتر از هشتاد و دو رکعت نماز انسان مجرد است.
(نهج الفصاحه، ص 350)

1027 - بیدار کردن اهل خانواده

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
رحم الله رجلا قام من اللیل فصلی و ایقظ امرأته فصلت، فان ابت نضح فی وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من اللیل فصلت و ایقظت زوجها، فان ابی نضحت فی وجهه الماء؛
خدا رحمت کند، مردی را که شب از خواب برخیزد و نماز شب بخواند و همسرش را نیز بر این عمل تشویق نماید، و اگر بیدار نشد (با اجازه قبلی او) به صورت وی آب بپاشد و او را بیدار کند و همچنین خدا بیامرزد زنی که در شب برخیزد و نماز شب بخواند و شوهرش را نیز بدین عمل وادار کند و اگر از جای برنخواست (با اذن قبلی او) آب به صورتش بپاشد، تا او را بیدار کند.
(میزان الحکمه، ج 5، ص 418)