جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1023 - ترک نماز باعث تعجب

عن الحسن بن قارون انه قال:
سألت الرضا - علیه السلام - او سئل و انا اسمع عن الرجل یجبر ولده و هو لا یصلی الیوم و الیومین فقال: و کم اتی علی الغلام؟ فقلت ثمانی سنین، فقال: سبحان الله! یترک الصلاة قال: قلت یصیبه الوجع قال: یصلی علی نحو ما یقدر؛
حسن بن قارون می گوید: من از امام رضا (ع) سؤال کردم یا یک نفر دیگر سؤال کرد و من گوش می دادم که مردی فرزندش را به نماز مجبور می کرد، ولی فرزندش یک یا دو روز نماز نمی خواند، حضرت فرمودند: چند سال از سن آن پسر بچه می گذرد؟ گفتم: هشت سال، امام با تعجب فرمودند: سبحان الله (در این سن) نماز را ترک می کند؟ عرض کردم نماز برای او سخت و رنج آور است، امام (ع) فرمود: به اندازه توانش نماز به جا آورد. (وسائل الشیعه، ج 3 ص 13)

1024 - آموختن وضو به فرزند

قال الصادق - علیه السلام -:
حتی یتم له تسع سنین، فاذا تمت له علم الوضوء و ضرب علیه وامر بالصلوة و ضرب علیها، فاذا، تعلم، الوضوء و الصلاة غفر الله لوالدیه؛
وقتی (فرزندتان) به سن نه سالگی برسد، پس وقتی که نه سالش تمام شد، وضو را به او یاد بدهید و اگر کوتاهی کرد او را ادب کنید، و او را امر به نماز کنید و اگر کوتاهی کرد او را ادب کنید پس زمانیکه فرزند وضو و نماز را یاد گرفت، خدا پدر و مادرش را می آمرزد.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 13)

1025 - خواستن نماز از فرزند

قال الرضا - علیه السلام -:
یؤخذ الغلام بالصلاة و هوابن سبع سنین؛
چون پسر به هفت سالگی رسید، او را به خواندن نماز وادار کنید.
(وسائل الشیعه، ج 20 ص 229)