فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1014 - زمان وجوب نماز برای فرزندان

قال علی - علیه السلام -:
یجب الصلوة علی الصبی اذا عقل؛
نماز بر کودک زمانی که عقلش رسید لازم است.
(جامع احادیث الشیعه، ج 4، ص 43)

1015 - آشنایی کودکان با اذان

سلیمان الجعفری قال سمعته بقول - علیه السلام -:
اذن فی بیتک فانه یطرد الشیطان و یستحب من اجل الصبیان؛
سلیمان جعفری می گوید از امام (ع) شنیدم که فرمود: در خانه خود اذان بگوی تا شیطان از آنجا بگریزد، و مستحب است، زیرا کودکان به آن ذکر آشنا می شوند.
(الکافی، ج 3، ص 311).

1016 - حضور کودکان در صفوف نماز جماعت

عن جابر عن ابی جعفر - علیه السلام - قال
سالته عن الصبیان اذا صفوا فی الصلوة المکتوبة قال: لا تؤخروهم عن الصلاة فرقوا بینهم؛
جابر می گوید: از امام باقر - علیه السلام - در مورد کودکانی که در نماز جماعت شرکت می کنند سؤال کردم، امام باقر، (ع) فرمودند: آنان را از صفهای جلو به قسمت عقب صف نماز جماعت نفرستید، بلکه آنان را (در میان بزرگسالان) پراکنده سازید.
(تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج 2 ص 380)