فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1010 - لطف الهی بر عبادات جوان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
سبعة یظلهم الله فی ظلة یوم لا ظل الا ظلة: الامام العادل و شاب نشأ فی عبادة الله؛
خداوند هفت گروه را در سایه رحمت خود جای می دهد، روزی که سایه ای جز سایه او نیست: اول زمامداران دادگر و دوم جوانی که در عبادت خداوند پرورش یافته باشند.
(نهج الفصاحه، حدیث 1732)

1011 - اذان نوجوان

قال الصادق - علیه السلام -:
لا بأس ان یوذن الغلام الذی لم یحتلم؛
اذان نوجوان نابالغ اشکالی ندارد. (برای اذان نماز کفایت میکند)
(بحارالانوار، ج 84، ص 161، وسایل الشیعه، ج 4 ص 661)

1012 - مباهات خداوند بر جوان عابد

قال رسول الله- صلی الله علیه وآله-
ان الله تعالی یباهی بالشاب العابد الملئکة یقول: انظروا الی عبدی! ترک شهوته من اجلی؛
خداوند به وجود جوان اهل عبادت بر فرشتگان مباهات می کند و می فرماید: بنده مرا ببینید! به خاطر من چگونه از لذت جسمانی خویش گذشته است.
(میزان الحکمه، ج 5، ص 9)