فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1001 - اجبار فرزندان به خواندن نماز

قال الباقر - علیه السلام -:
انا نأمر صبیاننا بالصلاة اذا کانوا بنی خمس سنین فمروا صبیانکم بالصلاة اذا کانوا بنی سبع سنین؛
فرزندان ما وقتی پنج ساله می شوند، امر می کنیم که نماز بخوانند، پس شما هم هنگامی که فرزندانتان به هفت سالگی رسیدند، آنها را به نماز خواندن امر کنید.
(وسائل الشیعه، ج 3 ص 12)

1002 - ارتباط کودکان با نماز

عن معاویة بن وهب قال:
سألت ابا عبدالله - علیه السلام - فی کم یؤخذ الصبی بالصلاة؟ فقال: فیما بین سبع سنین و ست سنین؛
معاویة بن وهب گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: کودک را باید از چه سنی وادار به خواندن نماز کرد؟ حضرت فرمودند: بین شش تا هفت سالگی. (وسائل الشیعه ج 3 ص 12)

1003 - کودکان از کی نماز بخوانند؟

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
مروا صبیانکم بالصلوة اذا بلغوا سبع سنین و اضربوهم علی ترکها اذا بلغوا تسعاً؛
فرزندان هفت ساله تان را به نماز وادار کنید و نه سالگان را اگر ترک نماز نمودند تأدیب کنید.
(سفینةالبحار، ج 2 ص 25)