فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

احادیث:

1000 - زمان نماز خواندن کودکان

قال علی - علیه السلام -:
علموا صبیانکم الصلاة و خدوهم بها اذا بلغوا ثمانی سنین؛
نماز را به فرزندان خویش تعلیم دهید، و چون به هشت سالگی رسیدند، آنان را وادار به خواندن این فریضه الهی نمایند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 12)

1001 - اجبار فرزندان به خواندن نماز

قال الباقر - علیه السلام -:
انا نأمر صبیاننا بالصلاة اذا کانوا بنی خمس سنین فمروا صبیانکم بالصلاة اذا کانوا بنی سبع سنین؛
فرزندان ما وقتی پنج ساله می شوند، امر می کنیم که نماز بخوانند، پس شما هم هنگامی که فرزندانتان به هفت سالگی رسیدند، آنها را به نماز خواندن امر کنید.
(وسائل الشیعه، ج 3 ص 12)