فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

88 - دعای ابراهیم (ع) برای اقامه نماز

رب اجعلنی مقیم الصلوة و من ذریتی ربنا و تقبل دعاء؛
پروردگارا مرا از برپا کنندگان نماز قرار ده و از فرزندان من نیز چنین کن، پروردگار دعاء (ما را) بپذیر).
(سوره ابراهیم، آیه 40)

89 - ضایع کنندگان نماز

فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیاً؛
اما بعد از آنها فرزندان ناشایسته ای روی کار آمدند که نماز را ضایع کردند و پیروی از شهوات نمودند و به زودی (کیفر و مجازات) گمراهی خود را خواهند دید.
(سوره مریم آیه 59)

احادیث: