فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

86 - دعوت خانواده به نماز

و کان یأمر اهله بالصلوة و الزکوة و کان عند ربه مرضیاً؛
او همواره خانواده خود را به نماز و زکات دعوت می کرد و همواره مورد رضایت پروردگارش بود.
(سوره مریم، آیه 55)

87 - پند لقمان به پسرش

یا بنی اقم الصلوة وأمر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور؛
پسرم !نماز را برپا دار، و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصائبی که به تو می رسد با استقامت و شکیبا باش که این از کارهای مهم و اساسی است.
(سوره لقمان آیه 17)

88 - دعای ابراهیم (ع) برای اقامه نماز

رب اجعلنی مقیم الصلوة و من ذریتی ربنا و تقبل دعاء؛
پروردگارا مرا از برپا کنندگان نماز قرار ده و از فرزندان من نیز چنین کن، پروردگار دعاء (ما را) بپذیر).
(سوره ابراهیم، آیه 40)