فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

85 - وظایف والدین در آموزش نماز

و أمر اهلک بالصلوة و اصطبر علیها؛
اهل خود را به خواندن نماز امر کن و بر ادای آن شکیبا باش.
(سوره طه آیه 132)

86 - دعوت خانواده به نماز

و کان یأمر اهله بالصلوة و الزکوة و کان عند ربه مرضیاً؛
او همواره خانواده خود را به نماز و زکات دعوت می کرد و همواره مورد رضایت پروردگارش بود.
(سوره مریم، آیه 55)

87 - پند لقمان به پسرش

یا بنی اقم الصلوة وأمر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور؛
پسرم !نماز را برپا دار، و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصائبی که به تو می رسد با استقامت و شکیبا باش که این از کارهای مهم و اساسی است.
(سوره لقمان آیه 17)