فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

995 - هدیه امام رضا (ع) به دعبل

عن اسمعیل بن علی اخی دعبل:
عن االرضا - علیه السلام - انه خلع علی دعبل قمیصاً من خز و قال له: احتفظ بهذا القمیص فقد، صلیت فیه الف لیلة کل لیلة الف رکعة و ختمت القرآن فیه الف ختمة؛
امام رضا - علیه السلام - به دعبل، قبایی از خز خلعت داد و فرمود: این قبا را نگهدار که در آن هزار شب و در هر شب هزار رکعت نماز خوانده ام و در آن هزار بار قرآن را ختم کرده ام.
(بحارالانوار، ج 82، ص 309. اصول وافی، ج 2، ص 114)

996 - لباس نماز امام رضا (ع)

قال الرضا - علیه السلام -:
احتفظ بهذا القمیص فقد صلیت فیه الف لیلة کل لیلة الف رکعة و ختمت فیه القرآن الف ختمة؛
در حفظ این پیراهن بکوش، چرا که من با این پیراهن (که در تنم بود) هزار شب و در هر شب آن هزار رکعت نماز خوانده ام و هزار بار قرآن را ختم نموده ام.
(بحارالانوار، ج 82، ص 310)

997 - نماز امام رضا (ع) در زندان

عن عبدالسلام بن صالح الهروی قال:
جئت الی باب الدار التی حبس فیها الرضا - علیه السلام - بسرخس و قد قید. واستاذنت علیه السبحان، فقال: لا سبیل، لک علیه. قلت: و لم؟ قال: لانه ربما صلی فی یومه و لیلته الف رکعة؛
در سرخس به در خانه ای که امام رضا (ع) در آن زندانی بود آمدم و از زندانبان خواستم اجازه دهد به حضور آن حضرت برسم، گفت: ممکن نیست گفتم: چرا؟ گفت: زیرا او در شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند.
(بحارالانوار، ج 82، ص 307 اصول وافی، ج 2 ص 113)