فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

991 - امام کاظم (ع) و تعقیبات نماز

موسی بن جعفر - علیه السلام - انه یصلی الفجر فیعقب الی ان تطلع الشمس ثم یسجد سجدة، فلا یزال ساجداً حتی تزول الشمس و قد و کل من یترصد اوقات الصلاة فاذا اخبره وثب یصلی من غیر تجدید وضوء؛
وقتی نماز صبح را به جا می آورد مشغول تعقیب و ذکر خداوند می شد تا طلوع آفتاب بر می آمد آنگاه سر به سجده می گذاشت و تا نزدیک ظهر به دعا و ذکر و حمد مشغول بود چون ظهر فرا می رسید بر می خاست و بدون تجدید وضو به نماز می ایستاد.
(بحارالانوار، ج 48 ص 107)

992 - امام کاظم (ع) و نماز شب

موسی بن جعفر - علیه السلام - یصلی فی جوف اللیل حتی یطلع الفجر؛
حضرت موسی بن جعفر (ع) از نیمه شب تا اذان صبح به نمازهای مستحبی مشغول بود.
(بحارالانوار، ج 48 ص 107)

993 - سجده امام کاظم - علیه السلام -:

موسی بن جعفر - علیه السلام - یضع عشرة سنة کل یوم سجده بعد ابیاض الشمس الی وقت الزوال؛
امام کاظم (ع) به مدت ده سال، هر روز از دمیدن خورشید تا ظهر سر بر سجده داشت.
(بحارالانوار، ج 48، ص 107)