فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

985 - سجده امام صادق (ع)

عن حفص بن عیاث قال:
رأیت اباعبدالله - علیه السلام - فی سجوده خمسمائة تسبیحه؛
شخصی می گوید: دیدم امام صادق (ع) در یک سجده، پانصد بار ذکر سبحان الله را تکرار کرد.
(وسائل الشیعه، ج 4، ص 979)

986 - ولایت و نماز

عن الی عبدالله - علیه السلام - قال:
امرالناس بمعرفتنا و الرد الینا و التسلیم لنا، ثم قال: و ان صاموا و صلوا و شهدوا ان لا اله اله الله، و جعلوا فی انفسهم ان لا یردوا الینا کانوا بذلک مشرکین؛
مردم مأمورند تا ما را بشناسند و به سوی ما بازگردند و تسلیم ما باشند و در صورتی که روزه بدارند، نماز بخوانند و به یگانگی خداوند اقرار نمایند، ولی در خط ما عمل نکرده و از ما پیروی نکنند، در شمار مشرکین خواهند بود.
(اصول کافی ج 4، ص 124)

987 - خشوع امام باقر - علیه السلام - و امام صادق - علیه السلام -:

کانا ابو جعفر و ابو عبدالله - علیهماالسلام - اذا قام الی الصلاة تغیرت الوا نهما حمرة و مرة و صفرة کأنما یناجیان شی ء یریانه؛
وقتی که امام باقر و امام صادق - علیهماالسلام - به نماز می ایستاد، رنگ صورتشان گاهی قرمز و گاهی زرد می شد و مثل این که دوبزرگوار با کشی که با چشم او را می بینند مناجات می کردند.
(بحارالانوار، ج 84، ص 248)