فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

984 - لباس داری تصویر

عن الصادق - علیه السلام - قال:
انه کره ان یصلی و علیه ثوب فیه تماثیل؛
از امام صادق (ع) روایت شده است که آن حضرت کراهت داشت از این که با لباسی که در آن تصویری هست نماز بخواند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 417)

985 - سجده امام صادق (ع)

عن حفص بن عیاث قال:
رأیت اباعبدالله - علیه السلام - فی سجوده خمسمائة تسبیحه؛
شخصی می گوید: دیدم امام صادق (ع) در یک سجده، پانصد بار ذکر سبحان الله را تکرار کرد.
(وسائل الشیعه، ج 4، ص 979)

986 - ولایت و نماز

عن الی عبدالله - علیه السلام - قال:
امرالناس بمعرفتنا و الرد الینا و التسلیم لنا، ثم قال: و ان صاموا و صلوا و شهدوا ان لا اله اله الله، و جعلوا فی انفسهم ان لا یردوا الینا کانوا بذلک مشرکین؛
مردم مأمورند تا ما را بشناسند و به سوی ما بازگردند و تسلیم ما باشند و در صورتی که روزه بدارند، نماز بخوانند و به یگانگی خداوند اقرار نمایند، ولی در خط ما عمل نکرده و از ما پیروی نکنند، در شمار مشرکین خواهند بود.
(اصول کافی ج 4، ص 124)