فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

983 - امام باقر (ع) و لباس خشن برای نماز

قال الصادق - علیه السلام -:
کان لابی ثوبان خشنان یصلی فیهما صلاته؛
پدرم دو لباس خشن داشت که در آنها نماز می خواند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 331)

984 - لباس داری تصویر

عن الصادق - علیه السلام - قال:
انه کره ان یصلی و علیه ثوب فیه تماثیل؛
از امام صادق (ع) روایت شده است که آن حضرت کراهت داشت از این که با لباسی که در آن تصویری هست نماز بخواند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 417)

985 - سجده امام صادق (ع)

عن حفص بن عیاث قال:
رأیت اباعبدالله - علیه السلام - فی سجوده خمسمائة تسبیحه؛
شخصی می گوید: دیدم امام صادق (ع) در یک سجده، پانصد بار ذکر سبحان الله را تکرار کرد.
(وسائل الشیعه، ج 4، ص 979)