فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

982 - حضور قلبی امام باقر (ع)

قال جابر جعفی:
و لقد صلی ابو جعفر - علیه السلام - ذات یوم فوقع علی رأسه شی ء فلم ینزعه من رأسه حتی قام الیه جعفر - علیه السلام - فنزعه من رأسه؛
روزی امام باقر (ع) در حالی که مشغول نماز بودند، چیزی بر سرشان افتاد حضرت به جهت تعظیم خداوند و حضور قلبی که در نماز داشت، بدون اعتنا، به نماز خویش ادامه دادند تا این که امام صادق (ع) آمد و آن چیز را از سر پدرش برداشت.
(بحارالانوار، ج 84، ص 253)

983 - امام باقر (ع) و لباس خشن برای نماز

قال الصادق - علیه السلام -:
کان لابی ثوبان خشنان یصلی فیهما صلاته؛
پدرم دو لباس خشن داشت که در آنها نماز می خواند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 331)

984 - لباس داری تصویر

عن الصادق - علیه السلام - قال:
انه کره ان یصلی و علیه ثوب فیه تماثیل؛
از امام صادق (ع) روایت شده است که آن حضرت کراهت داشت از این که با لباسی که در آن تصویری هست نماز بخواند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 417)