فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

981 - عبادت امام سجاد (ع)

قال الباقر - علیه السلام -:
و لقد دخل ابو جعفر ابنه علیه فاذا هو قد بلغ من العبادة ما لم یبلغه احد. فراه و قد اصفر لونه من الشهر، و رمضت عنیاه من البکاء، و دبرت جبهته و انخرم انفه من السجود و قد رمت و ساقاه و قدماه من القیام فی الصلاة؛
امام باقر علیه السلام می فرماید: وارد شدم، دیدم پدرم پایش (به دلیل عبادت زیاد) ورم کرده و رنگ صورتش متغیر و از شدت گریه چشمانش سرخ و پیشانی اش بر اثر سجده مجروح شده است.
(بحارالانوار، ج 46، ص 75)

982 - حضور قلبی امام باقر (ع)

قال جابر جعفی:
و لقد صلی ابو جعفر - علیه السلام - ذات یوم فوقع علی رأسه شی ء فلم ینزعه من رأسه حتی قام الیه جعفر - علیه السلام - فنزعه من رأسه؛
روزی امام باقر (ع) در حالی که مشغول نماز بودند، چیزی بر سرشان افتاد حضرت به جهت تعظیم خداوند و حضور قلبی که در نماز داشت، بدون اعتنا، به نماز خویش ادامه دادند تا این که امام صادق (ع) آمد و آن چیز را از سر پدرش برداشت.
(بحارالانوار، ج 84، ص 253)

983 - امام باقر (ع) و لباس خشن برای نماز

قال الصادق - علیه السلام -:
کان لابی ثوبان خشنان یصلی فیهما صلاته؛
پدرم دو لباس خشن داشت که در آنها نماز می خواند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 331)