فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

975 - کثرت نماز امام سجاد (ع)

قال الباقر - علیه السلام -:
کان علی بن الحسین - علیه السلام - یصلی فی الیوم و الیلة الف رکعة و کانت الریح تمیله بمنزلة السنبلة و کانت له خمسمأة نخلة. فکان یصلی عند کل نخلة رکعتین و کان اذا قام فی صلاته غشی له منه لون آخر، و کان قیامه فی صلاته قیام العبد الذلیل بین یدی الملک الجلیل. اکن اعضاؤه ترتعد من خشیة الله، و کان یصلی صلاة مودع یری انه لا یصلی بعدها ابداً؛
علی بن السحین (ع) در هر شبانه روز هزار رکعت نماز می گزارد، و باد، آن حضرت را چون خوشه، که با وزش باد به حرکت درآید) حرکت می داد. آن بزرگوار دارای پانصد نخل خرما بود و نزد هر درخت خرما دو رکعت نماز می گزارد چون به نماز می ایستاد، رنگش دگرگون می گشت و چون بنده ای خوار، در برابر پادشاهی بزرگوار می ایستاد و اعضای بدنش از ترش خدا می لرزید و چون کسی که خداحافظی می کند نماز می خواند، گویا این آخرین نماز او است و بعد از این دیگر موفق به خواندن نماز نمی شود.
(بحارالانوار، ج 46، ص 80)

976 - تکرار جمله مالک یوم الدین

ان مولانا زین العالبدین - علیه السلام - کان اذا قال مالک یوم الدین یکررها فی قراءته حتی کان یظن من یرأه انه قد اشرف علی مماته؛
امام سجاد (ع) وقتی در نماز به آیه مالک یوم الدین می رسید، آن قدر آن را تکرار می کرد (و در اثر تکرار دستخوش چنان حالتی می شد) که بیننده خیال می کرد که او در آستانه جان دادن است.
(بحار الانوار، ج 84 ص 247)

977 - امام سجاد (ع) و اثر سجده گاه

قال ابو حازم:
ما رأیت هاشمیاً افضل من علی بن الحسین - علیهما السلام - کان یصلی فی الیوم و الیلة الف رکعة حتی خرج بجبهته آثار سجوده مثل کرکرة البعیر؛
هیچ یک از بنی هاشم را ندیدم که از علی بن الحسین - علیه السلام - برتر باشد، او در شب و روز هزار رکعت نماز می خواند تا در مواضع سجده اش مانند سینه شتر ساییدگی به وجود آمد.
(اصول وافی، ج 2، ص 113)