فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

974 - مثل نماز امام سجاد (ع)

عن ابی عبدالله - علیه السلام - کان ابی - علیه السلام - یقول:
کان علی بن الحسین - علیه السلام - اذا قام فی صلاته کان کانه ساق شجرة لا یتحرک منه الا ما حرکت الریح منه؛
امام سجاد - علیه السلام - وقتی به نماز می ایستاد چنان بود، که گویا تنه درختی است که جز آنچه باد شاخه آن را حرکت می دهد، حرکتی از خود ندارد.
(بحارالانوار، ج 84، ص 228)

975 - کثرت نماز امام سجاد (ع)

قال الباقر - علیه السلام -:
کان علی بن الحسین - علیه السلام - یصلی فی الیوم و الیلة الف رکعة و کانت الریح تمیله بمنزلة السنبلة و کانت له خمسمأة نخلة. فکان یصلی عند کل نخلة رکعتین و کان اذا قام فی صلاته غشی له منه لون آخر، و کان قیامه فی صلاته قیام العبد الذلیل بین یدی الملک الجلیل. اکن اعضاؤه ترتعد من خشیة الله، و کان یصلی صلاة مودع یری انه لا یصلی بعدها ابداً؛
علی بن السحین (ع) در هر شبانه روز هزار رکعت نماز می گزارد، و باد، آن حضرت را چون خوشه، که با وزش باد به حرکت درآید) حرکت می داد. آن بزرگوار دارای پانصد نخل خرما بود و نزد هر درخت خرما دو رکعت نماز می گزارد چون به نماز می ایستاد، رنگش دگرگون می گشت و چون بنده ای خوار، در برابر پادشاهی بزرگوار می ایستاد و اعضای بدنش از ترش خدا می لرزید و چون کسی که خداحافظی می کند نماز می خواند، گویا این آخرین نماز او است و بعد از این دیگر موفق به خواندن نماز نمی شود.
(بحارالانوار، ج 46، ص 80)

976 - تکرار جمله مالک یوم الدین

ان مولانا زین العالبدین - علیه السلام - کان اذا قال مالک یوم الدین یکررها فی قراءته حتی کان یظن من یرأه انه قد اشرف علی مماته؛
امام سجاد (ع) وقتی در نماز به آیه مالک یوم الدین می رسید، آن قدر آن را تکرار می کرد (و در اثر تکرار دستخوش چنان حالتی می شد) که بیننده خیال می کرد که او در آستانه جان دادن است.
(بحار الانوار، ج 84 ص 247)