فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

967 - وضوی امام سجاد (ع)

و کان علی بن الحسین - علیه السلام - اذا حضر الوضوء اصفر لونه؛
امام سجاد (ع) هنگامی که برای وضو گرفتن آماده می شد رخسارش زرد می گشت.
(محجةالبیضاء، ج 1، ص 378)

968 - عبادت امام سجاد (ع)

عن ابی جعفر - علیه السلام -:
کان علی ابن الحسین - علیه السلام - یصلی فی الیوم و الیلة الف رکعة؛
علی بن الحسین (ع) در شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند.
(جامع الاحادیث الشیعه، ج 1 ص 411)

969 - نماز امام سجاد (ع) همیشه نماز وداع بود

قال الباقر - علیه السلام -:
کان علی بن الحسین - علیه السلام - اذا قام فی صلاته غشی لونه لون آخر و کان قیامه فی صلاته قیام العبد الذلیل بین یدی الملک الجلیل. کانت اعضاؤه ترتعد من خشیة الله و کان یصلی صلاة مودع یری ان لا یصلی بعدها ابداً؛
وقتی امام زین العابدین (ع) به نماز می ایستاد، رنگ صورتش تغییر می کرد و همانند بنده ذلیل، در برابر خدا می ایستاد، و از ترس می لرزید و نمازش همیشه نماز وداع بود؛ آن چنان که گویی بعد از آن نمازی نخواهد خواند.
(بحارالانوار، ج 84، ص 250)