فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

966 - خشوع امام سجاد (ع)

قال الصادق - علیه السلام -:
کان (السجاد) - علیه السلام - اذا حضرت الصلاة اقشعر جلده واصفر لونه و ارتعد کالسعفة؛
چون وقت نماز فرا می رسید بدن امام زین العابدین (ع) می لرزید و رنگ چهره اش زرد می شد و مانند شاخه نخل خرما و مرتعش می شد.
(بحارالانوار، ج 84، ص 247)

967 - وضوی امام سجاد (ع)

و کان علی بن الحسین - علیه السلام - اذا حضر الوضوء اصفر لونه؛
امام سجاد (ع) هنگامی که برای وضو گرفتن آماده می شد رخسارش زرد می گشت.
(محجةالبیضاء، ج 1، ص 378)

968 - عبادت امام سجاد (ع)

عن ابی جعفر - علیه السلام -:
کان علی ابن الحسین - علیه السلام - یصلی فی الیوم و الیلة الف رکعة؛
علی بن الحسین (ع) در شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند.
(جامع الاحادیث الشیعه، ج 1 ص 411)