فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

965 - خضوع امام سجاد (ع)

عن ابی عبدالله - علیه السلام -:
کان علی بن الحسین - علیه السلام - اذا قام الی الصلوة تغیر لونه، فاذا سجد لک یرفع رأسه حتی یرفض عرقاً؛
هنگامی که علی بن الحسین (ع) به نماز می ایستاد، رنگش دگرگون می شد و چون به سجده می رفت، تا چهره مبارکش به عرق نمی نشست سر از سجده برنمی داشت.
(فروع کافی، ج 3 ص 30، بحار، ج 46، ص 64)

966 - خشوع امام سجاد (ع)

قال الصادق - علیه السلام -:
کان (السجاد) - علیه السلام - اذا حضرت الصلاة اقشعر جلده واصفر لونه و ارتعد کالسعفة؛
چون وقت نماز فرا می رسید بدن امام زین العابدین (ع) می لرزید و رنگ چهره اش زرد می شد و مانند شاخه نخل خرما و مرتعش می شد.
(بحارالانوار، ج 84، ص 247)

967 - وضوی امام سجاد (ع)

و کان علی بن الحسین - علیه السلام - اذا حضر الوضوء اصفر لونه؛
امام سجاد (ع) هنگامی که برای وضو گرفتن آماده می شد رخسارش زرد می گشت.
(محجةالبیضاء، ج 1، ص 378)