فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

954 - خوف حضرت فاطمه (س) در نماز

فی الحدیث:
کانت فاطمة - علیها السلام - تنهج فی الصلاة فی خیفة الله تعالی؛
فاطمه زهرا (س) در حال نماز از شدت نفسش به شماره می افتاد.
(بحارالانوار، ج 85، ص 258، میزان الحکمة، ج 5، ص 382)

955 - عبادت حضرت فاطمه (س)

عن حسین بن علی - علیه السلام -:
ما کان فی الدنیا اعبد من فاطمة - علیها السلام - کانت تقوم حتی تتورم قدماها؛
در دنیا کسی عابدتر از حضرت فاطمه (س) نبود آن قدر به عبادت می ایستاد تا پاهایش ورم می کرد.
(بحارالانوار، ج 43، ص 61)

956 - رسول خدا (ص) و اهل بیت (ع)

کا رسول الله - صلی الله علیه و آله - یأتی باب فاطمة و علی - علیهماالسلام - تسعة اشهر وقت کل صلوة، فیقول: الصلوة یرحمکم الله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً؛
رسول خدا (ص) نه ماه پیوسته هنگام نماز به منزل فاطمه (س) و علی (ع) می رفت و می فرمود: نماز را (به پا دارید) خدایتان رحمت کند خداوند می خواهد شما را از هر پلیدی دور سازد.
(بحارالانوار، ج 16 ص 203)