فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

934 - عبادت علی (ع)

قال علی - علیه السلام -:
الهی! هذه صلاتی صلبتها لا لحاجة منک الیها، و لا رغبة منک فیها، الا تعظیماً و طاعة و اجابة لک الی ما امرتنی به الهی! ان کان فیها خلل او نقص من رکوعها او سجودها، فلا تؤاخذنی و تفضل علی بالقبول و الغفران؛
بار خدایا! این نماز را که در پیشگاه تو به جای آوردم، نه به جهت نیازی است که تو به آن داری و نه به خاطر میل و رغبتی است که در آن داری، بلکه برای بزرگداشت و پذیرش فرمان تو است که مرا به انجام آن فرمان داده ای خدای من! اگر در نماز من عیبی است و یا رکوع و سجود آن ناقص است مرا بازخواست مکن و با پذیرش و آمرزش خود بر من تفضل و عنایت فرما (که من در همه حال به تو محتاجم).
(بحارالانوار، ج 83، ص 38)

935 - نمازگزار واقعی

اهدی الی الرسول الله - صلی الله علیه و آله - ناقتان عظیمتان، فجعل احدیهما لمن یصلی رکعتین لا یهم فیهما بشی ء من امر الدنیا، و لم یجبه احد سوی علی - علیه السلام - فاعطاه کلتیهما؛
دو شتر بزرگ به رسول خدا - صلی الله علیه و آله - هدیه دادند آن حضرت فرمود: کسی که دو رکعت نماز به جای آورد و به چیزی از امور دنیا نیندیشد یکی از شتران را به او می دهم کسی به پیامبر اسلام (ص) پاسخ مثبت نداد تنها علی (ع) توانست چنین نمازی بگزارد و رسول خدا - صلی الله علیه و آله - هر دو شتر را به او دادند.
(بحارالانوار، ج 41 ص 18)

936 - نماز پیامبر (ص)

عن علی - علیه السلام -:
انه کان اذا دخل الصلاة کان کانه بناء ثابت او عمود قائم لا یتحرک و کان ربما رکع او سجد فیقع الطیر علیه، و لم یطق احد ان یحکی صلاة رسول الله - صلی الله علیه و آله - الا علی بن ابی طالب و علی بن الحسین - علیهماالسلام -؛
زمانی که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - نماز را شروع می کرد گویی بنایی ثابت و عمودی قائم و بی حرکت است و چه بسا در حال رکوع و سجود پرنده بر پیکر او می نشست و کسی جز علی بن ابیطالب (ع) و علی بن الحسین زین العابدین (ع) نمی توانست همانند رسول خدا - صلی الله علیه و آله - نمازگزارد.
(بحارالانوار، ج 84 ص 265، میزان الحکمه، ج 5، ص 382)