فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

931 - اضطراب علی (ع) در حال نماز

و کان علی - علیه السلام - اذا حضر وقت الصلوة یتململ و یتزلزل فیقال له: مالک یا امیرالمؤمنین؟ فیقول: جاء وقت امانة عرضها الله علی السموات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها؛
چون وقت نماز فرا می رسید، علی (ع) به خود می پیچید و می لرزید، به او می گفتند: ای امیرالمؤمنین! تو را چه شده است؟ می فرمود: وقت ادای امانتی شده است که خداوند آن را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کرده و آنها از قبول آن ابا کردند و از آن بیمناک شدند.
(محجةالبیضاء، ج 1 ص 378)

932 - هزار رکعت نماز در پایان عمر علی (ع)

قال الصادق - علیه السلام -:
ان علیاً فی آخر عمره یصلی فی کل یوم و لیلة الف رکعة؛
علی (ع) در آخر عمر خویش، شبانه روز هزار رکعت نماز می گزارد.
(بحارالانوار، ج 41، ص 24)

933 - در آوردن تیر از پای علی (ع) در حال نماز

ینسب الی مولانا امیرالمؤمنین - علیه السلام - انه وقع رجله نصل فلم، یکن من اخراجه. فقالت فاطمة - علیها السلام - اخرجوه فی حال صلاته فانه لا یحس بما یجری علیه حینئذ. فاخرج و هو - علیه السلام - فی صلاته؛
در مورد حضرت (ع) آمده است که در یکی از جنگها تیری به پای آن حضرت فرو رفته بود و بیرون آوردن آن ممکن نمی شد، فاطمه (س) فرمود: آن را در حال نماز از پایش بیرون آورید، زیرا در آن حال، آنچه را بر او می گذرد احساس نمی کند. براساس سفارش فاطمه (س) هنگامی که امام مشغول نماز بود، تیر را از پایش بیرون کشیدند.
(محجةالبیضاء، ج 1 ص 397)