فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

930 - نماز خانه حضرت علی (ع)

قال الصادق - علیه السلام -:
کان لعلی - علیه السلام - بیت لیس فیه شی ء الا فراش و سیف و مصحف و کان یصلی فیه؛
علی (ع) در خانه خود اتاقی داشت که در آن، غیر از فرش و شمشیر و قرآن چیز دیگری نبود و او در آن اتاق نماز می خواند.
(سفینةالبحار، ج 1، ص 470)

931 - اضطراب علی (ع) در حال نماز

و کان علی - علیه السلام - اذا حضر وقت الصلوة یتململ و یتزلزل فیقال له: مالک یا امیرالمؤمنین؟ فیقول: جاء وقت امانة عرضها الله علی السموات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها؛
چون وقت نماز فرا می رسید، علی (ع) به خود می پیچید و می لرزید، به او می گفتند: ای امیرالمؤمنین! تو را چه شده است؟ می فرمود: وقت ادای امانتی شده است که خداوند آن را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کرده و آنها از قبول آن ابا کردند و از آن بیمناک شدند.
(محجةالبیضاء، ج 1 ص 378)

932 - هزار رکعت نماز در پایان عمر علی (ع)

قال الصادق - علیه السلام -:
ان علیاً فی آخر عمره یصلی فی کل یوم و لیلة الف رکعة؛
علی (ع) در آخر عمر خویش، شبانه روز هزار رکعت نماز می گزارد.
(بحارالانوار، ج 41، ص 24)