فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

929 - نماز امیرالمؤمنین (ع)

قال الصادق - علیه السلام -:
و کان علی - علیه السلام - اذا قام الی الصلوة فقال: و جهت وجهی للذی فطر السموات والارض، تغیر لونه حتی یعرف ذلک فی وجهه؛
وقتی علی (ع) به نماز می ایستاد و آیه شریفه: رو می آورم با تمام وجودم به کسی که آسمانها و زمین را آفرید را می خواند، رنگ و چهره مبارک او متغیر می شد، به طوری که تغییر حالت و دگرگونی از صورت مبارکش به خوبی مشاهده می گشت.
(میزان الحکمه، ج 5 ص 381)

930 - نماز خانه حضرت علی (ع)

قال الصادق - علیه السلام -:
کان لعلی - علیه السلام - بیت لیس فیه شی ء الا فراش و سیف و مصحف و کان یصلی فیه؛
علی (ع) در خانه خود اتاقی داشت که در آن، غیر از فرش و شمشیر و قرآن چیز دیگری نبود و او در آن اتاق نماز می خواند.
(سفینةالبحار، ج 1، ص 470)

931 - اضطراب علی (ع) در حال نماز

و کان علی - علیه السلام - اذا حضر وقت الصلوة یتململ و یتزلزل فیقال له: مالک یا امیرالمؤمنین؟ فیقول: جاء وقت امانة عرضها الله علی السموات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها؛
چون وقت نماز فرا می رسید، علی (ع) به خود می پیچید و می لرزید، به او می گفتند: ای امیرالمؤمنین! تو را چه شده است؟ می فرمود: وقت ادای امانتی شده است که خداوند آن را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کرده و آنها از قبول آن ابا کردند و از آن بیمناک شدند.
(محجةالبیضاء، ج 1 ص 378)