فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

926 - برای نماز خود را به مشقت می انداخت

قال علی - علیه السلام -:
کان رسول الله - صلی الله علیه و آله - نصباً بالصلاة بعد التشبیر له بالجنة لقول الله سبحانه: وأمر اهلک بالصلاة واصطبر علیها فکان یأمر اهله و یصبر علیها نفسه؛
پس از آن که رسول خدا (ص) مژده بهشت را دریافت برای نماز، خود را به رنج و مشقت می افکند چرا که خداوند سبحان فرموده بود: کسان خویش را به خواندن نماز فرمان ده، و خود بر آن پایداری ورز. از این رو، حضرتش خاندان خود را به نماز امر می کرد و خود با شکیبایی در انجام آن می کوشید. (نهج البلاغه خطبه 199)

927 - پناه رسول خدا - صلی الله علیه و آله - به نماز

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
کانوا (یعنی الانبیاء) یفزعون اذا فزعوا الی الصلاة؛
پیامبران خدا چنان بودند که چون دچار نگرانی می شدند، به نماز پناه می بردند.
(تفسیر درالمنثور، ج 1، ص 67)

928 - سیره رسول خدا (ص) در نماز عید

کان النبی - صلی الله علیه و آله - یخرج یوم الفطر والاضحی رافعا صوته بالتکبیر؛
سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) این بود که با صدای بلند تکبیر می گفت و به نماز عید فطر و قربان می رفت.
(بحار الانوار، ج 91، ص 118)