فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

921 - نماز هنگام سفر

قال علی - علیه السلام -:
کان النبی - صلی الله علیه و آله - اذا قدم من سفر یصلی رکعتین؛
پیامبر اسلام (ص) هنگام بازگشت از سفر دو رکعت نماز می خواند.
(کنزالعمال، حدیث 17647، میزان الحکمه، ج 9ص 474) .

922 - نماز رسول خدا (ص) در هر منزل

عن النبی - صلی الله علیه و آله -
انه لم یرتحل من منزل الا صلی فیه رکعتین و قال: حتی یشهد علی بالصلوة؛
رسول خدا (ص) از منزلی کوچ نمی کردند، مگر آن که در آن دو رکعت نماز می خواند و می فرمود: تا این محل روز قیامت بر نماز خواندن من گواهی دهد.
(مستدرک الوسایل، ج 8 ص 245)

923 - نماز پیامبر (ص) در جنگ احزاب

ان النبی - صلی الله علیه و آله - صلی یوم الاحزاب ایمائاً؛
پیغمبر (ص) در جنگ احزاب با اشاره نماز خواند.
(تفسیر نمونه، ج 2، ص 148)