فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

918 -دعای رسول خدا (ص) هنگام ورود به مسجد

قال علی - علیه السلام -:
ان رسول الله - صلی الله علیه و آله - کان اذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لی ابواب رحمتک؛
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در هنگام ورود به مسجد می فرمود: خداوندا! درهای رحمت خویش را بر من بگشا.
(مستدرک الوسائل، ج 3 و ص 389)

919 - فرمان نماز برای رسول خدا (ص)

قال علی - علیه السلام -:
و کان رسول الله - صلی الله علیه و آله - نصباً بالصلاة بعد التبشیر له بالجنة لقول الله سبحانه و أمر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. فکان یأمر بها اهله و یصبر علیها نفسه؛
پیامبر (ص) پس از آن که مژده بهشت را دریافت، خود را برای نماز به رنج می افکند و این به دلیل فرمان خداوند سبحان بود که می فرمود: کسان خویش را به خواندن نماز فرمان ده و خود بر انجام آن پایدار باش پس آن حضرت خاندان خود را به نماز فرمان می داد و خود با شکیبایی در انجام آن می کوشید.
(نهج البلاغه، خطبه 190)

920 - نماز بازگشت از سفر

و قد کان رسول الله - صلی الله علیه و آله - اذا قدم دخل المسجد اولا و صلی رکعتین ثم دخل البیت؛
چون رسول خدا (ص) از سفر مراجعت می نمود، ابتدا به مسجد می رفت و دو رکعت نماز می خواند سپس به خانه تشریف می برد.
(محجةالبیضاء، ج 4، ص 76)