فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

917 - عاطفه رسول خدا (ص) در حال نماز

قال الباقر - علیه السلام -:
کان رسول الله - صلی الله علیه و آله - یسمع صوت الصبی یبکی و هو فی الصلوة فیخفف الصلوة فتصیر الیه امه؛
هرگاه رسول خدا (ص) در نماز، صدای گریه کودکی را می شنید، نماز خود را سبک تر می خواند تا مادر آن کودک (که در نماز جماعت بود) بچه اش را آرام کند.
(سنن النبی، ص 273)

918 -دعای رسول خدا (ص) هنگام ورود به مسجد

قال علی - علیه السلام -:
ان رسول الله - صلی الله علیه و آله - کان اذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لی ابواب رحمتک؛
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در هنگام ورود به مسجد می فرمود: خداوندا! درهای رحمت خویش را بر من بگشا.
(مستدرک الوسائل، ج 3 و ص 389)

919 - فرمان نماز برای رسول خدا (ص)

قال علی - علیه السلام -:
و کان رسول الله - صلی الله علیه و آله - نصباً بالصلاة بعد التبشیر له بالجنة لقول الله سبحانه و أمر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. فکان یأمر بها اهله و یصبر علیها نفسه؛
پیامبر (ص) پس از آن که مژده بهشت را دریافت، خود را برای نماز به رنج می افکند و این به دلیل فرمان خداوند سبحان بود که می فرمود: کسان خویش را به خواندن نماز فرمان ده و خود بر انجام آن پایدار باش پس آن حضرت خاندان خود را به نماز فرمان می داد و خود با شکیبایی در انجام آن می کوشید.
(نهج البلاغه، خطبه 190)