فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

916 - رسول خدا (ص) همراه با مؤذن

قال الباقر - علیه السلام -:
کان رسول الله - صلی الله علیه و آله - اذا سمع المؤذن یوذن قال مثل ما یقوله فی کل شی ء؛
زمانی که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - صدای اذان مؤذن را می شنید، گفته های او را تکرار می کرد.
(وسائل الشیعه، ج 5 ص 454)

917 - عاطفه رسول خدا (ص) در حال نماز

قال الباقر - علیه السلام -:
کان رسول الله - صلی الله علیه و آله - یسمع صوت الصبی یبکی و هو فی الصلوة فیخفف الصلوة فتصیر الیه امه؛
هرگاه رسول خدا (ص) در نماز، صدای گریه کودکی را می شنید، نماز خود را سبک تر می خواند تا مادر آن کودک (که در نماز جماعت بود) بچه اش را آرام کند.
(سنن النبی، ص 273)

918 -دعای رسول خدا (ص) هنگام ورود به مسجد

قال علی - علیه السلام -:
ان رسول الله - صلی الله علیه و آله - کان اذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لی ابواب رحمتک؛
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در هنگام ورود به مسجد می فرمود: خداوندا! درهای رحمت خویش را بر من بگشا.
(مستدرک الوسائل، ج 3 و ص 389)