فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

915 - شیوه نماز رسول خدا (ص)

انه کان یرفع بصره الی السماء فی صلاته، فلما نزلت هذه الایة طأطأ رأسه و رمی ببصره الی الارض؛
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در نماز چشمانش را به آسمان می دوخت و چون آیه: فی صلوتهم خاشعون نازل شد، سر خود را به زیر افکند و سجده گاه خود را می نگریست.
(بحارالانوار، ج 84، ص 228)

916 - رسول خدا (ص) همراه با مؤذن

قال الباقر - علیه السلام -:
کان رسول الله - صلی الله علیه و آله - اذا سمع المؤذن یوذن قال مثل ما یقوله فی کل شی ء؛
زمانی که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - صدای اذان مؤذن را می شنید، گفته های او را تکرار می کرد.
(وسائل الشیعه، ج 5 ص 454)

917 - عاطفه رسول خدا (ص) در حال نماز

قال الباقر - علیه السلام -:
کان رسول الله - صلی الله علیه و آله - یسمع صوت الصبی یبکی و هو فی الصلوة فیخفف الصلوة فتصیر الیه امه؛
هرگاه رسول خدا (ص) در نماز، صدای گریه کودکی را می شنید، نماز خود را سبک تر می خواند تا مادر آن کودک (که در نماز جماعت بود) بچه اش را آرام کند.
(سنن النبی، ص 273)