فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

914 - گریه پیامبر (ص) در نماز

قال السجاد - علیه السلام -:
کان یبکی حتی یبتل مصلاه خشیة من الله - عزوجل - من غیر جرم؛
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - با این که بی گناه بود اما از خوف خداوند چنان در نماز می گریست که جانمازش خیس می شد.
(سنن النبی، ص 32)

915 - شیوه نماز رسول خدا (ص)

انه کان یرفع بصره الی السماء فی صلاته، فلما نزلت هذه الایة طأطأ رأسه و رمی ببصره الی الارض؛
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در نماز چشمانش را به آسمان می دوخت و چون آیه: فی صلوتهم خاشعون نازل شد، سر خود را به زیر افکند و سجده گاه خود را می نگریست.
(بحارالانوار، ج 84، ص 228)

916 - رسول خدا (ص) همراه با مؤذن

قال الباقر - علیه السلام -:
کان رسول الله - صلی الله علیه و آله - اذا سمع المؤذن یوذن قال مثل ما یقوله فی کل شی ء؛
زمانی که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - صدای اذان مؤذن را می شنید، گفته های او را تکرار می کرد.
(وسائل الشیعه، ج 5 ص 454)