فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

912 - سجده پیامبر (ص) بعد از خواب

قال الباقر - علیه السلام -:
ما استیقظ رسول الله - صلی الله علیه و آله - من نوم الا خر لله ساجداً؛
هرگاه پیامبر خدا (ص) از خواب برمی خاست، برای خدا سجده می کرد.
(مکارم الاخلاق، ص 39)

913 - جاذبه نماز

قال علی - علیه السلام -:
کان رسول الله لا یؤثر علی الصلوة عشاة و لا غیره و کان اذا دخل وقتها کانه لا یعرف اهلا و لا جمیعاً؛
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - نه شام و نه چیز دیگری را بر نماز مقدم نمی داشت و چون وقت نماز فرا می رسید، دیگر نه خانواده می شناخت و نه دوست.
(سنن نبوی، ص 14)

914 - گریه پیامبر (ص) در نماز

قال السجاد - علیه السلام -:
کان یبکی حتی یبتل مصلاه خشیة من الله - عزوجل - من غیر جرم؛
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - با این که بی گناه بود اما از خوف خداوند چنان در نماز می گریست که جانمازش خیس می شد.
(سنن النبی، ص 32)