فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

907 - نماز اول وقت پیامبر (ص)

عن عائشة قال:
کان رسول الله - صلی الله علیه و آله - یحدثنا ونحدثه فاذا حضرت الصلوة فکانه لم یعرفنا و لم نعرفه اشتغالا بعظمة الله؛
پیامبر خدا (ص) با ما سخن می گفت و ما با وی سخن می گفتیم، چون هنگام نماز فرا می رسید، پیامبر خدا (ص) به سبب توجه به عظمت حق تعالی، چنان می نمود که گویی ما را نشناخته و ما او را می شناسیم.
(محجة البیضاء، ج 1 ص 350)

908 - رسول خدا - صلی الله علیه و آله - و ذکر قنوت

قال الصادق - علیه السلام -:
و کان رسول الله - صلی الله علیه و آله - یستغفر الله فی الوتر سبعین مرة و یقول: هذا مقام العائذ بک من النار سبع مرات؛
رسول خدا (ص) در قنوت نماز وتر هفتاد بار استغفرالله و هفت بار هذا مقام العائذ بک من النار (یعنی این جایگاه کسی است که از آتش به تو پناه آورده است) می گفت.
(وسائل الشیعه، ج 4، ص 610)

909 - خضوع رسول خدا (ص) در نماز

روی ان النبی - صلی الله علیه و آله - کان اذا قام الی الصلاة کانه ثوب ملقی؛:
پیامبر اسلام (ص) هر وقت به نماز می پرداخت (چنان بی حرکت بود که) گویا جامه ای پهن شده بر روی زمین بود.
(میزان الحکمه، ج 5، ص 381، بحار، ج 84 ص 248)