فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

82 - دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله به نماز شب

و من اللیل فتهجد به نافلة لک عسی ان یبعثک ربک مقاماً محموداً؛
پاسی از شب را از خواب برخیز و قرآن (و نماز) بخوان. این یک وظیفه اضافی برای توست تا پروردگارت تو را به مقامی درخور ستایش برانگیزد. (سوره اسراء، آیه 79)

83 - زکات دادن در حال نماز

انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون؛:
سرپرست و ولی شما خدا و رسول او است و مؤمنانی که نماز به پاداشته و در حال رکوع به بی نوایان زکات می دهند.
(سوره مائده، آیه 55)

احادیث: